Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.13, godz. 10:22
kontakt
CFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 479,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -188,00
Zysk (strata) brutto -422,00
Zysk (strata) netto -422,00
Amortyzacja 43,00
Aktywa 912 565,00
Kapitał własny 875 859,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00
baner_SCANER_920X112_10.jpg