Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 09:44
kontakt
STARHEDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 465,00 637,00
-85,7%
504,00
-20,9%
513,00
1,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 675,00 153,00
-90,9%
2 547,00
1 564,7%
216,00
-91,5%
Zysk (strata) brutto 14 356,00 74,00
-99,5%
2 365,00
3 095,9%
162,00
-93,2%
Zysk (strata) netto 14 356,00 74,00
-99,5%
2 365,00
3 095,9%
162,00
-93,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 73 926,00 72 924,00
-1,4%
74 348,00
2,0%
74 900,00
0,7%
Kapitał własny 64 629,00 64 703,00
0,1%
67 068,00
3,7%
67 230,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,73 0,74
0,1%
0,76
3,7%
0,76
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,00
-99,4%
0,03
2 600,0%
0,00
-92,6%
baner_SCANER_920X112_10.jpg