Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.12, godz. 17:17
kontakt
REDAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38 115,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 690,00
Zysk (strata) brutto -1 697,00
Zysk (strata) netto -1 901,00
Amortyzacja 674,00
Aktywa 153 321,00
Kapitał własny 115 203,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,23
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05
baner_SCANER_920X112_10.jpg