Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.03.28, godz. 10:32
kontakt
2CPARTNER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -313,00 -97,00
---
Zysk (strata) brutto -1 191,00 -450,00
---
Zysk (strata) netto -1 146,00 -430,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 20 920,00 21 114,00
0,9%
Kapitał własny -4 960,00 -5 123,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,43 -0,44
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,04
---
baner_SCANER_920X112_10.jpg