Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.11, godz. 00:57
kontakt
HOLLYWOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 101,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 169,00
Zysk (strata) brutto 129,00
Zysk (strata) netto 143,00
Amortyzacja 207,00
Aktywa 107 363,00
Kapitał własny 102 344,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,70
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00
baner_SCANER_920X112_10.jpg