Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.08, godz. 12:45
kontakt
WINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -52,00
Zysk (strata) brutto -24,00
Zysk (strata) netto -24,00
Amortyzacja 1,00
Aktywa 6 554,00
Kapitał własny 2 762,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00
baner_SCANER_920X112_10.jpg