Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.07, godz. 09:51
kontakt
ALIOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-09-302019-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 050 473,00 1 034 938,00
-1,5%
1 034 938,00
0,0%
964 891,00
-6,8%
Przychody z tytułu prowizji 264 979,00 277 589,00
4,8%
277 589,00
0,0%
281 502,00
1,4%
Wynik na działalności bankowej 639 699,00 637 242,00
-0,4%
637 242,00
0,0%
632 858,00
-0,7%
Zysk (strata) brutto 72 390,00 217 470,00
200,4%
217 470,00
0,0%
53 371,00
-75,5%
Zysk (strata) netto 47 778,00 134 831,00
182,2%
134 831,00
0,0%
-13 829,00
---
Amortyzacja 101 052,00 58 266,00
-42,3%
58 266,00
0,0%
62 584,00
7,4%
Aktywa 76 973 968,00 76 577 530,00
-0,5%
76 577 530,00
0,0%
76 334 513,00
-0,3%
Kapitał własny 6 739 479,00 6 873 885,00
2,0%
6 873 885,00
0,0%
6 859 699,00
-0,2%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
0,00
---
16,67
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 51,62 52,65
2,0%
52,65
0,0%
52,54
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,37 1,03
182,2%
1,03
0,0%
-0,11
---
baner_SCANER_920X112_10.jpg