Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.23, godz. 18:11
kontakt
FALCON
Kwartalne skonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 46,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -200,00
Zysk (strata) brutto -218,00
Zysk (strata) netto -215,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 1 574,00
Kapitał własny 963,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03
baner_SCANER_920X112_10.jpg