Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.11, godz. 07:49
kontakt
FINVENTUR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4,00 -796,00
---
Zysk (strata) brutto -14,00 -796,00
---
Zysk (strata) netto -14,00 -796,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 61 126,00 63 676,00
4,2%
Kapitał własny 58 831,00 58 035,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,82 0,81
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
baner_SCANER_920X112_10.jpg