Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.09, godz. 13:21
kontakt
LIBET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 62 597,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 470,00
Zysk (strata) brutto 3 809,00
Zysk (strata) netto 3 338,00
Amortyzacja 2 974,00
Aktywa 297 705,00
Kapitał własny 83 847,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,68
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07
baner_SCANER_920X112_10.jpg