Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.01.28, godz. 07:14
kontakt
NWAI
Roczne skonsolidowane
 2016-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 340,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 94,00
Zysk (strata) brutto 300,00
Zysk (strata) netto 254,00
Amortyzacja 122,00
Aktywa 8 166,00
Kapitał własny 7 101,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,84
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14
baner_SCANER_920X112_10.jpg