Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.16, godz. 16:36
kontakt
KREZUS
Kwartalne skonsolidowane
 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 53 269,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 649,00
Zysk (strata) brutto 619,00
Zysk (strata) netto 399,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 127 120,00
Kapitał własny 38 743,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,71
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01
baner_SCANER_920X112_10.jpg