Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.09, godz. 16:34
kontakt
SKYLINE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -267,00
Zysk (strata) brutto -220,00
Zysk (strata) netto -220,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 35 087,00
Kapitał własny 31 071,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,33
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01
baner_SCANER_920X112_10.jpg