Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.09, godz. 04:18
kontakt
LUG
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 020,00 1 606,00
57,5%
1 900,00
18,3%
1 900,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 65,00 13,00
-80,0%
485,00
3 630,8%
481,00
-0,8%
Zysk (strata) brutto 837,00 1 948,00
132,7%
5 261,00
170,1%
1 827,00
-65,3%
Zysk (strata) netto 784,00 1 958,00
149,7%
5 160,00
163,5%
1 827,00
-64,6%
Amortyzacja 2,00 1,00
-50,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 34 599,00 30 542,00
-11,7%
34 737,00
13,7%
35 199,00
1,3%
Kapitał własny 34 411,00 30 115,00
-12,5%
34 052,00
13,1%
34 872,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,78 4,18
-12,5%
4,73
13,1%
4,84
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,27
149,5%
0,72
163,6%
0,25
-64,6%
baner_SCANER_920X112_10.jpg