Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.09.22, godz. 20:08
kontakt
REINHOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38,00 25,00
-34,2%
Zysk (strata) brutto -77,00 2,00
---
Zysk (strata) netto -77,00 2,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 1 521,00 916,00
-39,8%
Kapitał własny -1 240,00 -1 239,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
baner_SCANER_920X112_10.jpg