Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.07, godz. 21:04
kontakt
ZYWIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 770 024,00 686 503,00
-10,8%
1 066 264,00
55,3%
995 385,00
-6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 96 982,00 16 979,00
-82,5%
260 729,00
1 435,6%
103 668,00
-60,2%
Zysk (strata) brutto 88 660,00 9 369,00
-89,4%
307 880,00
3 186,2%
122 702,00
-60,1%
Zysk (strata) netto 69 584,00 7 623,00
-89,0%
257 564,00
3 278,8%
104 744,00
-59,3%
Amortyzacja 37 321,00 36 584,00
-2,0%
37 396,00
2,2%
36 985,00
-1,1%
Aktywa 2 513 606,00 2 608 739,00
3,8%
3 037 763,00
16,4%
2 649 304,00
-12,8%
Kapitał własny 177 079,00 192 948,00
9,0%
285 629,00
48,0%
395 450,00
38,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,24 18,78
9,0%
27,81
48,0%
38,50
38,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,78 0,74
-89,0%
25,08
3 279,5%
10,20
-59,3%