Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 15:38
kontakt
STAPORKOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 993,00 18 766,00
25,2%
20 252,00
7,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 777,00 3 257,00
83,3%
3 644,00
11,9%
Zysk (strata) brutto 1 908,00 2 985,00
56,4%
3 330,00
11,6%
Zysk (strata) netto 1 908,00 2 224,00
16,6%
2 842,00
27,8%
Amortyzacja 291,00 326,00
12,0%
350,00
7,4%
Aktywa 45 961,00 50 604,00
10,1%
45 177,00
-10,7%
Kapitał własny 16 890,00 19 114,00
13,2%
21 957,00
14,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,60 2,94
13,2%
3,38
14,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,34
16,7%
0,44
27,8%