Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 04:01
kontakt
YOSHI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 104,00 110,00
5,8%
330,00
200,0%
73,00
-77,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 068,00 -1 109,00
---
-1 098,00
---
-1 122,00
---
Zysk (strata) brutto -2 076,00 -1 116,00
---
-1 169,00
---
-1 126,00
---
Zysk (strata) netto -2 076,00 -1 116,00
---
-1 158,00
---
-1 126,00
---
Amortyzacja 1 997,00 1 004,00
-49,7%
1 002,00
-0,2%
994,00
-0,8%
Aktywa 38 085,00 36 970,00
-2,9%
36 057,00
-2,5%
35 044,00
-2,8%
Kapitał własny 36 640,00 35 524,00
-3,0%
34 366,00
-3,3%
33 303,00
-3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,66 1,60
-3,0%
1,55
-3,2%
1,50
-3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,05
---
-0,05
---
-0,05
---