Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 03:14
kontakt
YELLOWBOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 530,00 28,00
-94,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 406,00 21,00
-94,8%
Zysk (strata) brutto 406,00 21,00
-94,8%
Zysk (strata) netto 406,00 21,00
-94,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 218 635,00 218 318,00
-0,1%
Kapitał własny 212 520,00 212 539,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,27 3,27
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---