Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 06:34
kontakt
XTB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 264 444,00 264 444,00
0,0%
241 041,00
-8,8%
456 606,00
89,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 134 014,00 134 014,00
0,0%
107 333,00
-19,9%
305 731,00
184,8%
Zysk (strata) brutto 149 702,00 149 702,00
0,0%
140 946,00
-5,8%
301 427,00
113,9%
Zysk (strata) netto 123 003,00 123 003,00
0,0%
117 794,00
-4,2%
246 516,00
109,3%
Amortyzacja 3 457,00 3 457,00
0,0%
3 701,00
7,1%
4 131,00
11,6%
Aktywa 4 456 922,00 4 456 922,00
0,0%
4 193 335,00
-5,9%
4 498 167,00
7,3%
Kapitał własny 1 349 687,00 1 349 687,00
0,0%
1 468 050,00
8,8%
1 727 930,00
17,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,50 11,50
0,0%
12,51
8,8%
14,70
17,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,05 1,05
0,0%
1,00
-4,3%
2,10
109,1%