Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 15:23
kontakt
XPLUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 653,00 13 851,00
-5,5%
16 715,00
20,7%
13 654,00
-18,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 989,00 1 818,00
-39,2%
2 247,00
23,6%
401,00
-82,2%
Zysk (strata) brutto 3 134,00 2 314,00
-26,2%
1 724,00
-25,5%
232,00
-86,5%
Zysk (strata) netto 2 601,00 1 910,00
-26,6%
1 754,00
-8,2%
185,00
-89,5%
Amortyzacja 510,00 550,00
7,8%
558,00
1,5%
554,00
-0,7%
Aktywa 35 319,00 29 611,00
-16,2%
35 347,00
19,4%
34 392,00
-2,7%
Kapitał własny 14 279,00 16 228,00
13,6%
17 988,00
10,8%
18 173,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,24
13,7%
0,27
10,8%
0,27
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,03
-28,2%
0,03
-7,1%
0,00
-88,5%