Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 17:24
kontakt
XPLUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 900,00 13 900,00
0,0%
10 755,00
-22,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 728,00 728,00
0,0%
-695,00
---
Zysk (strata) brutto 73,00 73,00
0,0%
-377,00
---
Zysk (strata) netto 60,00 60,00
0,0%
-318,00
---
Amortyzacja 831,00 831,00
0,0%
827,00
-0,5%
Aktywa 32 806,00 32 806,00
0,0%
28 270,00
-13,8%
Kapitał własny 14 184,00 14 184,00
0,0%
13 952,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,21
0,0%
0,21
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
-0,00
---