Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 11:46
kontakt
WODKAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 169,00 11 082,00
9,0%
10 131,00
-8,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -525,00 1 565,00
---
-343,00
---
Zysk (strata) brutto -611,00 849,00
---
-421,00
---
Zysk (strata) netto -611,00 849,00
---
-1 265,00
---
Amortyzacja 2 026,00 2 028,00
0,1%
2 107,00
3,9%
Aktywa 249 850,00 250 177,00
0,1%
250 413,00
0,1%
Kapitał własny 170 801,00 172 260,00
0,9%
170 995,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 33,37 33,65
0,9%
33,41
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 0,17
---
-0,25
---