Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 11:14
kontakt
WESTREAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20,00 45,00
125,0%
55,00
22,2%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8,00 38,00
---
62,00
63,2%
-7,00
---
Zysk (strata) brutto -11,00 36,00
---
60,00
66,7%
-9,00
---
Zysk (strata) netto -11,00 36,00
---
60,00
66,7%
-9,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 650,00 4 702,00
1,1%
4 651,00
-1,1%
2 240,00
-51,8%
Kapitał własny 489,00 525,00
7,4%
585,00
11,4%
-1 836,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
8,2%
0,06
11,3%
-0,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,01
50,0%
-0,00
---