Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 08:20
kontakt
WESTREAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6,00 -3,00
---
-6,00
---
-14,00
---
Zysk (strata) brutto -10,00 -6,00
---
-6,00
---
-14,00
---
Zysk (strata) netto -13,00 -6,00
---
-6,00
---
-14,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 18 610,00 19 060,00
2,4%
18 786,00
-1,4%
18 792,00
0,0%
Kapitał własny 14 550,00 14 533,00
-0,1%
14 533,00
0,0%
14 519,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,46 1,45
-0,1%
1,45
0,0%
1,45
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---