Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 03:06
kontakt
WERTHHOLZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 664,00 15 175,00
-8,9%
5 101,00
-66,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 470,00 1 927,00
-22,0%
-719,00
---
Zysk (strata) brutto 2 467,00 1 664,00
-32,5%
-959,00
---
Zysk (strata) netto 2 088,00 1 410,00
-32,5%
-765,00
---
Amortyzacja 120,00 267,00
122,5%
321,00
20,2%
Aktywa 48 062,00 48 274,00
0,4%
48 814,00
1,1%
Kapitał własny 26 345,00 27 755,00
5,4%
26 990,00
-2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,33
5,5%
0,32
-2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-32,0%
-0,01
---