Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 23:00
kontakt
WAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 340,00 15 518,00
1,2%
34 358,00
121,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 353,00 1 395,00
-40,7%
3 939,00
182,4%
Zysk (strata) brutto 4 659,00 1 397,00
-70,0%
3 978,00
184,8%
Zysk (strata) netto 4 190,00 1 141,00
-72,8%
3 223,00
182,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 383,00 12 159,00
45,0%
22 455,00
84,7%
Kapitał własny 6 257,00 7 398,00
18,2%
10 621,00
43,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,26 7,40
18,2%
10,62
43,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,19 1,14
-72,8%
3,22
182,5%