Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 06:51
kontakt
VRG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 176 769,00 152 488,00
-13,7%
154 799,00
1,5%
108 227,00
-30,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 405,00 2 085,00
-92,7%
9 655,00
363,1%
-19 558,00
---
Zysk (strata) brutto 23 174,00 31 330,00
35,2%
19 489,00
-37,8%
-19 473,00
---
Zysk (strata) netto 18 269,00 32 687,00
78,9%
15 616,00
-52,2%
-15 898,00
---
Amortyzacja 14 968,00 15 296,00
2,2%
15 387,00
0,6%
16 607,00
7,9%
Aktywa 966 178,00 971 202,00
0,5%
965 175,00
-0,6%
940 485,00
-2,6%
Kapitał własny 651 787,00 684 474,00
5,0%
700 091,00
2,3%
684 193,00
-2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,65 2,79
5,0%
2,85
2,3%
2,79
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,13
79,7%
0,06
-51,9%
-0,06
---