Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 03:24
kontakt
VOTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 304,00 27 096,00
191,2%
4 019,00
-85,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 579,00 10 698,00
198,9%
-2 477,00
---
Zysk (strata) brutto 4 449,00 9 831,00
121,0%
91,00
-99,1%
Zysk (strata) netto 3 751,00 10 368,00
176,4%
543,00
-94,8%
Amortyzacja 561,00 683,00
21,7%
808,00
18,3%
Aktywa 181 008,00 148 795,00
-17,8%
152 252,00
2,3%
Kapitał własny 81 176,00 76 269,00
-6,0%
76 812,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,76 6,36
-6,0%
6,40
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,86
176,0%
0,04
-94,8%