Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 13:45
kontakt
VOTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 499,00 11 434,00
8,9%
9 555,00
-16,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 464,00 2 169,00
367,5%
5 821,00
168,4%
Zysk (strata) brutto 518,00 2 299,00
343,8%
5 708,00
148,3%
Zysk (strata) netto 250,00 1 789,00
615,6%
5 755,00
221,7%
Amortyzacja 374,00 422,00
12,8%
462,00
9,5%
Aktywa 85 804,00 92 134,00
7,4%
101 277,00
9,9%
Kapitał własny 52 835,00 54 626,00
3,4%
56 181,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,40 4,55
3,4%
4,68
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,15
609,5%
0,48
222,1%