Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 21:39
kontakt
VIVID
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 863,00 7 863,00
0,0%
9 825,00
25,0%
13 875,00
41,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 68,00 68,00
0,0%
193,00
183,8%
3 043,00
1 476,7%
Zysk (strata) brutto -16,00 -16,00
---
69,00
---
2 839,00
4 014,5%
Zysk (strata) netto 50,00 50,00
0,0%
21,00
-58,0%
2 839,00
13 419,0%
Amortyzacja 970,00 970,00
0,0%
961,00
-0,9%
958,00
-0,3%
Aktywa 22 453,00 22 453,00
0,0%
23 193,00
3,3%
26 041,00
12,3%
Kapitał własny 6 674,00 6 674,00
0,0%
6 695,00
0,3%
9 534,00
42,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,21
0,0%
0,21
0,0%
0,30
42,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
-50,0%
0,09
8 700,0%