Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 21:24
kontakt
VISTAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 723,00 10 691,00
-36,1%
6 375,00
-40,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 139,00 -3 445,00
---
-5 805,00
---
Zysk (strata) brutto -12 020,00 -4 777,00
---
-461 151,00
---
Zysk (strata) netto -12 020,00 -4 777,00
---
-461 151,00
---
Amortyzacja 1 310,00 1 242,00
-5,2%
1 167,00
-6,0%
Aktywa 97 920,00 86 674,00
-11,5%
81 335,00
-6,2%
Kapitał własny -11 865,00 -16 642,00
---
-477 793,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,72 -1,01
---
-29,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,73 -0,29
---
-27,98
---