Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 02:04
kontakt
VINDEXUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 897,00 9 960,00
26,1%
6 916,00
-30,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 740,00 1 515,00
---
-4 739,00
---
Zysk (strata) brutto 21 028,00 4 780,00
-77,3%
1 638,00
-65,7%
Zysk (strata) netto 16 334,00 3 920,00
-76,0%
817,00
-79,2%
Amortyzacja 161,00 170,00
5,6%
164,00
-3,5%
Aktywa 351 599,00 339 571,00
-3,4%
339 055,00
-0,2%
Kapitał własny 234 649,00 238 569,00
1,7%
237 149,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,06 20,39
1,7%
20,27
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,40 0,34
-76,0%
0,07
-79,1%