Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.26, godz. 23:28
kontakt
VINDEXUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 539,00 8 036,00
22,9%
8 104,00
0,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 098,00 1 227,00
11,7%
1 444,00
17,7%
Zysk (strata) brutto 7 462,00 5 455,00
-26,9%
6 725,00
23,3%
Zysk (strata) netto 5 952,00 4 284,00
-28,0%
5 056,00
18,0%
Amortyzacja 162,00 158,00
-2,5%
154,00
-2,5%
Aktywa 320 902,00 325 725,00
1,5%
338 478,00
3,9%
Kapitał własny 178 349,00 181 295,00
1,7%
186 351,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,27 15,52
1,7%
15,96
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,37
-28,0%
0,43
18,0%