Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 10:29
kontakt
VIDIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 331,00 22 830,00
12,3%
26 908,00
17,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 165,00 -205,00
---
-190,00
---
Zysk (strata) brutto -52,00 -658,00
---
-479,00
---
Zysk (strata) netto -59,00 -510,00
---
-479,00
---
Amortyzacja 431,00 465,00
7,9%
482,00
3,7%
Aktywa 48 960,00 53 007,00
8,3%
48 270,00
-8,9%
Kapitał własny 21 729,00 20 948,00
-3,6%
20 469,00
-2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,97 8,65
-3,6%
8,45
-2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,21
---
-0,20
---