Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.21, godz. 06:27
kontakt
VENTUREIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 821,00 10 701,00
279,3%
3 797,00
-64,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 194,00 10 170,00
363,5%
2 689,00
-73,6%
Zysk (strata) brutto 2 350,00 10 924,00
364,9%
2 838,00
-74,0%
Zysk (strata) netto 2 373,00 10 943,00
361,1%
2 848,00
-74,0%
Amortyzacja 2,00 4,00
100,0%
10,00
150,0%
Aktywa 50 900,00 59 754,00
17,4%
62 774,00
5,1%
Kapitał własny 50 779,00 59 633,00
17,4%
62 481,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,70 2,00
17,4%
2,09
4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,37
358,8%
0,10
-74,1%