Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 23:29
kontakt
VEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 431,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -333,00 81,00
---
-337,00
---
Zysk (strata) brutto -335,00 53,00
---
-344,00
---
Zysk (strata) netto -307,00 81,00
---
-529,00
---
Amortyzacja 321,00 321,00
0,0%
321,00
0,0%
Aktywa 34 856,00 35 005,00
0,4%
34 497,00
-1,5%
Kapitał własny 31 189,00 31 223,00
0,1%
30 694,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,76 18,78
0,1%
18,46
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 0,05
---
-0,32
---