Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.28, godz. 15:47
kontakt
VARSAV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 182,00 898,00
-24,0%
1 264,00
40,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -96,00 -160,00
---
-42,00
---
Zysk (strata) brutto -386,00 -181,00
---
695,00
---
Zysk (strata) netto -408,00 -384,00
---
687,00
---
Amortyzacja 27,00 27,00
0,0%
27,00
0,0%
Aktywa 12 432,00 12 018,00
-3,3%
13 179,00
9,7%
Kapitał własny 11 582,00 11 139,00
-3,8%
11 782,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,56
-3,8%
0,59
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
0,03
---