Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 14:55
kontakt
VAKOMTEK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 826,00 1 813,00
-35,8%
2 472,00
36,3%
2 685,00
8,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 -351,00
---
18,00
---
1,00
-94,4%
Zysk (strata) brutto -20,00 -356,00
---
-59,00
---
293,00
---
Zysk (strata) netto -20,00 -356,00
---
-59,00
---
98,00
---
Amortyzacja 8,00 8,00
0,0%
-23,00
---
40,00
---
Aktywa 8 308,00 7 034,00
-15,3%
6 826,00
-3,0%
6 989,00
2,4%
Kapitał własny 6 598,00 5 821,00
-11,8%
5 762,00
-1,0%
5 861,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,36
-11,7%
0,36
-1,1%
0,37
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,02
---
-0,00
---
0,01
---