Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 14:30
kontakt
UNIFIED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 332,00 460,00
38,6%
461,00
0,2%
396,00
-14,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -48,00 425,00
---
426,00
0,2%
49,00
-88,5%
Zysk (strata) brutto -47,00 424,00
---
424,00
0,0%
49,00
-88,4%
Zysk (strata) netto -47,00 424,00
---
424,00
0,0%
49,00
-88,4%
Amortyzacja -616,00 -197,00
---
225,00
---
-392,00
---
Aktywa 10 969,00 1 226,00
-88,8%
1 226,00
0,0%
1 041,00
-15,1%
Kapitał własny -5 789,00 -14 091,00
---
-14 092,00
---
-14 179,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,66 -1,62
---
-1,62
---
-1,63
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,05
---
0,05
0,0%
0,01
-87,8%