Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 01:17
kontakt
ULMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 38 734,00 40 464,00
4,5%
37 031,00
-8,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 592,00 6 370,00
77,3%
1 926,00
-69,8%
Zysk (strata) brutto 3 409,00 6 486,00
90,3%
1 939,00
-70,1%
Zysk (strata) netto 2 975,00 5 153,00
73,2%
1 428,00
-72,3%
Amortyzacja 10 512,00 10 236,00
-2,6%
9 757,00
-4,7%
Aktywa 369 405,00 369 397,00
-0,0%
364 951,00
-1,2%
Kapitał własny 322 459,00 327 612,00
1,6%
329 041,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 61,36 62,34
1,6%
62,61
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,98
73,1%
0,27
-72,2%