Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 14:22
kontakt
ULMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39 127,00 41 867,00
7,0%
41 867,00
0,0%
49 393,00
18,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -926,00 2 522,00
---
2 522,00
0,0%
6 370,00
152,6%
Zysk (strata) brutto -568,00 2 668,00
---
2 668,00
0,0%
7 006,00
162,6%
Zysk (strata) netto -761,00 2 062,00
---
2 062,00
0,0%
5 617,00
172,4%
Amortyzacja 11 423,00 10 732,00
-6,0%
10 732,00
0,0%
10 132,00
-5,6%
Aktywa 368 735,00 359 442,00
-2,5%
359 442,00
0,0%
360 731,00
0,4%
Kapitał własny 319 610,00 301 648,00
-5,6%
301 648,00
0,0%
307 265,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 60,81 57,40
-5,6%
57,40
0,0%
58,46
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 0,39
---
0,39
0,0%
1,07
172,7%