Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.30, godz. 16:07
kontakt
TXM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 37 113,00 27 537,00
-25,8%
37 126,00
34,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 57,00 -7 424,00
---
-2 435,00
---
Zysk (strata) brutto -2 217,00 -9 253,00
---
-4 518,00
---
Zysk (strata) netto -2 217,00 -9 253,00
---
-4 518,00
---
Amortyzacja 5 599,00 5 354,00
-4,4%
5 495,00
2,6%
Aktywa 87 177,00 79 286,00
-9,1%
82 532,00
4,1%
Kapitał własny -27 497,00 -36 750,00
---
-40 093,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---