Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 19:42
kontakt
TRAKCJA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 125 832,00 214 088,00
70,1%
330 071,00
54,2%
176 055,00
-46,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -98 718,00 -65 605,00
---
4 481,00
---
-9 250,00
---
Zysk (strata) brutto -191 783,00 -73 119,00
---
11 203,00
---
-17 673,00
---
Zysk (strata) netto -184 882,00 -55 901,00
---
-1 887,00
---
-15 161,00
---
Amortyzacja 5 239,00 5 394,00
3,0%
5 356,00
-0,7%
4 712,00
-12,0%
Aktywa 924 372,00 1 015 487,00
9,9%
1 100 664,00
8,4%
1 002 228,00
-8,9%
Kapitał własny 63 547,00 206 625,00
225,2%
204 740,00
-0,9%
189 579,00
-7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,61
-16,5%
0,61
-0,8%
0,56
-7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,14 -0,17
---
-0,01
---
-0,04
---