Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 03:18
kontakt
TOWERINVT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 193,00 268,00
38,9%
2 575,00
860,8%
1 655,00
-35,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 288,00 -592,00
---
-1 266,00
---
1 146,00
---
Zysk (strata) brutto 1 278,00 -834,00
---
-2 529,00
---
993,00
---
Zysk (strata) netto 598,00 -318,00
---
-3 923,00
---
993,00
---
Amortyzacja 227,00 219,00
-3,5%
255,00
16,4%
77,00
-69,8%
Aktywa 99 113,00 99 307,00
0,2%
91 019,00
-8,3%
95 020,00
4,4%
Kapitał własny 48 478,00 48 161,00
-0,7%
44 238,00
-8,1%
45 230,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,06 30,86
-0,7%
28,34
-8,1%
28,98
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 -0,20
---
-2,51
---
0,64
---