Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 19:40
kontakt
TESGAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 129,00 36 844,00
35,8%
36 844,00
0,0%
42 196,00
14,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 473,00 91,00
-93,8%
91,00
0,0%
1 216,00
1 236,3%
Zysk (strata) brutto 1 336,00 -490,00
---
-490,00
---
1 012,00
---
Zysk (strata) netto 1 364,00 -389,00
---
-389,00
---
706,00
---
Amortyzacja 1 153,00 1 156,00
0,3%
1 156,00
0,0%
1 135,00
-1,8%
Aktywa 124 440,00 139 970,00
12,5%
139 970,00
0,0%
131 529,00
-6,0%
Kapitał własny 86 056,00 85 668,00
-0,5%
85 668,00
0,0%
86 374,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,58 7,55
-0,4%
7,55
0,0%
7,61
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 -0,03
---
-0,03
---
0,06
---