Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 15:15
kontakt
TERMOEXP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 816,00 2 009,00
146,2%
1 981,00
-1,4%
554,00
-72,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -289,00 -197,00
---
-58,00
---
-163,00
---
Zysk (strata) brutto -280,00 -37,00
---
-111,00
---
-201,00
---
Zysk (strata) netto -217,00 -31,00
---
-89,00
---
-222,00
---
Amortyzacja 85,00 82,00
-3,5%
77,00
-6,1%
75,00
-2,6%
Aktywa 5 163,00 4 645,00
-10,0%
4 108,00
-11,6%
4 082,00
-0,6%
Kapitał własny 1 886,00 1 855,00
-1,6%
1 535,00
-17,3%
1 514,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,82 1,79
-1,6%
1,48
-17,2%
1,46
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,21 -0,03
---
-0,09
---
-0,21
---