Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.07, godz. 16:04
kontakt
TERMO2PWR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 345,00 110,00
-68,1%
11,00
-90,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 51,00 -32,00
---
-105,00
---
Zysk (strata) brutto 47,00 -35,00
---
-110,00
---
Zysk (strata) netto 47,00 -35,00
---
-110,00
---
Amortyzacja 25,00 25,00
0,0%
25,00
0,0%
Aktywa 5 968,00 6 047,00
1,3%
4 904,00
-18,9%
Kapitał własny 1 291,00 1 256,00
-2,7%
1 146,00
-8,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
-2,6%
0,04
-7,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---