Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.28, godz. 04:44
kontakt
TERMO2PWR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 366,00 247,00
-32,5%
1,00
-99,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -101,00 50,00
---
-134,00
---
Zysk (strata) brutto -100,00 50,00
---
-133,00
---
Zysk (strata) netto -100,00 50,00
---
-133,00
---
Amortyzacja 34,00 29,00
-14,7%
28,00
-3,4%
Aktywa 4 952,00 5 338,00
7,8%
5 530,00
3,6%
Kapitał własny 1 159,00 1 224,00
5,6%
1 075,00
-12,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
5,7%
0,03
-10,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---