Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 16:21
kontakt
TENDERHUT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 485,00 2 708,00
-22,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -131,00 -252,00
---
Zysk (strata) brutto 42,00 -149,00
---
Zysk (strata) netto -1 061,00 -235,00
---
Amortyzacja 98,00 97,00
-1,0%
Aktywa 36 052,00 35 973,00
-0,2%
Kapitał własny 32 423,00 32 188,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,85 15,74
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,52 -0,12
---